Om os

Hos ledelse og coaching arbejder vi ikke med udvikling.
Vi arbejder med afvikling.

Personlig og professionel afvikling.

Vi tror på, at alt det, du har brug for som leder, og det du skal kunne som leder, det indeholder du allerede. Vores opgave er sådan set bare at facilitere og altså forløse noget. Og når du nu allerede indeholder det, er der ikke tale om personlig udvikling men personlig afvikling.

Måden at tænke på er strengt taget ikke vores men inspireret af Sokrates og beskrevet hos Platon for over 2000 år siden. Metoden, Sokrates anvendte, hed og hedder stadig maieutik, der betyder jordemodergerning, og går ud på, at man undersøger præmisserne for samtalepartnerens påstande. Ideen er at finde frem til, forløse og afgøre, om de ideer og værdier, man har, er sunde og sande og derfor levedygtige.

Hele pointen med dialogformen er at få samtalepartneren til at tænke ved at stille spørgsmålstegn ved egne ideer i stedet for bare at holde fast i de oprindelige ideer.

I praksis bruger vi den filosofiske dialogform til at se på både dit personlige lederskab og dit professionelle lederskab således, der kommer overensstemmelse mellem de to og de værdier, du leder på baggrund af i din hverdag.

Hvis du vil vide mere, så tag kontakt til os.

Vi vil gerne vide mere om det, du allerede ved.