Hverdagsleder

Hos Ledelse og Coaching mener vi, at ledelse er fokuseret på at gøre tingene rigtigt, mens det personlige lederskab ser på at gøre de rigtige ting. 

I både små og store virksomheder opstår der ofte uoverenstemmelse mellem arbejdspladsens værdier og de individuelle værdier.  I både private og politisk styrede organisationer kommer det enten til udtryk som problemer med arbejdsmiljø, højt sygefravær, stress eller unødige konflikter og frustration i hverdagen. Det kan f.eks. være i forhold til samarbejdspartnere eller borgere og kunder, der skal serviceres på eller af arbejdspladsen.

Vores mål er, at der skal være overensstemmelse mellem det personlige lederskab og ledelse.

For at komme dertil bruger filosofien og arbejder med og for facilitering sammen med medarbejdere på direktions-, chef- og mellemlederniveau.

Vi underviser og faciliterer forløb og vores faglige udgangspunkt er:

  • Kompetence og dannelse
  • Magt og afmagt
  • Social innovation
  • Ansvar og ansvarlighed
  • Etik og moral
  • Filosofi og filosofisk dialog 

Træningen i og undervisning i hverdagsledelse giver de bedste redskaber til at lede medarbejdere i hverdagen, mens coaching gør det nærværende og støtter integrationen og den personlige indsigt.

Hvordan fungerer ”Hverdagsleder forløbet”?


Hverdagsleder kan både tilrettelægges som individuelt og kollektivt hverdagsledelsestrænings- og coachingforløb.

Coachingen gør det også muligt at arbejde med den enkeltes problemstillinger eller ønsker.

Forløbet er baseret på hjælp til selvhjælp, hvorfor de 12 sessioner fordeles over 20-22 uger.

Mulighed for eksamination i “Ledelse i praksis”