Oceaim-4

LEDERVÆRKET

Når du vil udvikle dine lederkompetencer gennem netværk

Hvad er LederVærket?

LederVærket er et netværk der sætter begrebet ”ledelse” i centrum. I LederVærket vil du møde ledere på samme ledelsesniveau.

Møderne faciliteres således at deltagerne får den optimale sparring fra netværkets øvrige deltagere, der sidder med samme ledelsesmæssige problematikker og dilemmaer i hverdagen. I netværket vil du møde ledere fra det private såvel
som fra det offentlige. Gennem den faciliterede proces vil du kunne lære af andres succeser såvel som fiaskoer, på samme måde som de vil lære af dine.

Hvordan fungere LederVærket?
I ”LederVærket” mødes vi 6-8 gange årligt til møder af 4 timers varighed. Det er gruppen, som er med til at fastsætte tidspunkt og dato inden for almindelig arbejdstid.

I ”LederVærket” er tillid og fortrolighed i højsædet og derfor er der branche suverænitet. Skal der optages nye medlemmer godkendes disse af eksisterende medlemmer før optagelse.

Hvad er udbyttet for deltageren?

• Udvikling af lederkompetenser
• Et stærkt netværk af ledere
• Sparring på problemstillinger eller mål
• Personlig indsigt
• Ny inspiration og viden

Kontakt os i dag for at høre mere