Hverdagsleder er et målrettet forløb, der henvender sig til dine ledere. Få redskaber til at skabe positive forandringer både privat og arbejdsmæssigt.

HVERDAGSLEDER

De bedste ledelsesredskaber til dine ledere

Få redskaber til at skabe positive forandringer både privat og arbejdsmæssigt

Hvad er ”HverdagsLeder forløbet”?
HverdagsLederforløbet er et målrettet forløb, der henvender sig til dine ledere. Forløbet styrker deres ledelseskompetencer, hvilket hjælper dem til at skabe den ønskede virksomhedskultur. Med HverdagsLeder forløbet styrkes den enkelte
leders forståelse af rollen som leder og de dynamikker der foregår mellem de ansatte. Lederen trænes i at skabe en tillidsfuld relation med medarbejdere og evnen til at kommunikere med forskellige person typer.

Hvordan fungerer ”HverdagsLeder forløbet”?
HverdagsLeder forløbet er et individuelt hverdagsledelsestrænings- og coachingforløb. Træningen i “hverdagsledelse” giver de bedste redskaber til at lede medarbejdere i hverdagen, mens coaching gør det personligt og støtter integrationen af en og indsigt.

Coachingen gør det også muligt at arbejde med den enkeltes problemstillinger eller ønsker.

Forløbet er baseret på hjælp til selvhjælp, hvorfor de 12 sessioner fordeles over 20-22 uger.

Hvad er udbyttet for deltageren?

• Øget indsigt i lederopgaven
• Bedre gennemslagskraft som leder
• Udvikling af effektivitet i teamet
• Øget trivsel i teamet
• Indblik i forskellige personlighedstyper
• Vigtigheden af relationer
• Styrke evnen til at agere i forhold til egen leder
• Udvikling af evne til forventningsafstemning både op og ned i hierakiet
• Mulighed for eksamination i ”Ledelse i praksis” på akademi niveau.

Hvorfor investere i forløbet:

• For at udvikler leder kompetencerne i virksomheden
• For at skabe mere klarhed for dine ledere i lederrollen
• For at skabe bedre trivsel i virksomheden
• For at forebygge konflikter og mistrivsel blandt medarbejdere
• For at udvikle virksomhedens effektivitet

Kontakt os i dag for at høre mere